E Mail: paleomedicina@gmail.com       Rehabilitation: Jelenleg csak online elérhető.
The paleolithic ketogenic diet (PKD) is associated with low C-peptide levels in non-T1DM patients and healthy subjects
2023-12-21
  Zsófia Clemens*, Andrea Dabóczi, Enikő Andrásofszky, Mária Schimmer,

2D:4D finger ratio positively correlates with total cerebral cortex in males
2021-11-13
  ABSTRACT Although there is evidence that the ratio of 2nd to 4th digit length (2D:4D) correlates

Recurrent tumor of the main bronchus successfully managed with the paleolithic ketogenic diet
2021-09-13
Csaba Tóth, Zsófia Clemens   Introduction Ketogenic diets have been shown

Complete cessation of recurrent cervical intraepithelial neoplasia (CIN) by the paleolithic ketogenic diet: A case report
2021-09-13
  Csaba Tóth, Mária Schimmer, Zsófia Clemens   Abstract Background:

A paleolit táplálkozás, mint a dinamikusan fejlôdô evolúciós orvostudományi szemlélet alaptétele és módszere

 

 

dr. Tóth Csaba, dr. Séllei Lajos, dr. Clemens Zsófia

Medicus Universalis XLVI/2013

A cikk pdf formátumban itt érhető el

 

A PALEOLIT TÁPLÁLKOZÁS, MINT A DINAMIKUSAN FEJŐDŐ ORVOSTUDOMÁNYI SZEMLÉLET ALAPTÉTELE ÉS MÓDSZERE

 

Az evolúciós orvoslás alapelvként fogadja el, hogy életfolyamatainkat tekintve stabil belső szabályozási utakkal rendelkezünk. Ide tartoznak a felépítő és lebontó folyamataink és kivétel nélkül minden biokémiai rendszerünk. Ezek egymásra épülése és kölcsönhatásai teszik lehetővé fiziológiás folyamatainkat, min dennapi életünket. Úgy alakultak ki, hogy évmilliók alatt az evolúció rostáján elképesztően tökélesedett szervezetünk, a külvilághoz és a változó életfeltételekhez alkalmazkodva. A pozitív hatású változásokat szervezetünkben mindig megőriztük. Az evolúció genetikailag megszilárdította ezeket a változásokat.

Az ember nem más, mint az alkalmazkodás és természetes szelekció darwini elméletének valós megtestesülése. Annak idején ezek a tanok képesek voltak egységesíteni a biológiát, új, roppant dinamikus irányt szabva az addig nem magyarázható jelenségek vizsgálatának és kutatásának. Valami hasonló kialakulását láthatjuk jelenleg az evolúciós orvostudomány kutatási eredményeit számba véve. Az evolúciós orvoslás, úgy tűnik, képes hidakat verni a különböző gyógyító szakmák közé, egyesíteni a válaszokat egyes eddig nem magyarázható kórképek eseteiben. Ilyen lehet például a különböző autoimmun és allergiás betegségek hátterében lévő Áteresztő Bél Szindróma (ÁBSZ), mely úgy tűnik, sok kórkép közös mechanizmusa. Az evolúciós orvostudományt abszolút értelemben nevezhetjük interdiszciplináris tudománynak. Az eddigi tapasztalatok szerint nem csak az orvostudományt, hanem más tudományágakat is képes összekapcsolni.

Egészséges létünkhöz csakis élettani szükségleteink kielégítésére és lelki egyensúlyunk biztosítására van szükség. Mindannak, ami e szükségleteinken túl fizikai és kémiai kapcsolatba kerül velünk, torzító hatása lehet normál élettani folyamatainkra. Öröklődő genetikai betegségeinknek alapja a születéskori
genetikai kódok tökéletlensége, mely betegségekhez vezet. Ezeket a betegségeket viszonylag korán leírták, a DNS felfedezése és a genetika fejlődése pedig egyértelmű ismeretekkel szolgált. Ma viszont egyértelműen nem a genetikai eredetű betegségek jelentik a kihívást az orvostudománynak. A pácienseink döntő többsége civilizációs betegségben szenved, melyek krónikus belgyógyászati betegségek. Mindenképpen elgondolkodtató ezen betegségek számának drámai emelkedése, az orvosok igyekezete, és a kutatásokra fordított források ellenére. A krónikus civilizációs betegségek számának drasztikus emelkedése nem magyarázható genetikai kóreredettel.

Néhány illusztratív adat: Magyarországon a 7 év alatti gyermek cukorbetegek aránya 25 év alatt 470%-os emelkedést mutat (KSH adat). A teljes lakosság 40%-a valamilyen allergiás betegségben szenved (KSH összesített adat). Az USA-ban becslések szerint ötven millió immunbeteg él, ami a daganatos betegek kilenc milliós számához képest megdöbbentő (AARDA adat). A civilizációs betegségek statisztikai számaiból kitűnik, bármilyen adatbázist is vizsgálunk, hogy a múlt század 80-as éveit terhelték meg ezek a felismerések és éppen ez adott lendületet az evolúciós orvoslás fejlődésének. Az addigi magyarázatok, melyek zömmel a genetikai eredetre támaszkodtak és/vagy tüneti megoldást javasoltak, többé nem elé gítették ki a kutatók és gyakorló orvosok egyes csoportjait. Az USA valamint az akkor még Német Szövetségi Köztársaság állami egészségügyének intézményei sem értették e jelenségek hátterét.

Időközben Staffan Lindeberg, aki jelenleg a svédországi Lund Orvostudományi Egyetemen dolgozik, elkészítette az úgynevezett Kitava vizsgálatot, amelyben felmérte ennek a paleolitközeli táplálkozást folytató népcsoportnak az egészségi állapotát (Lindeberg, 2009). Ezt számos olyan vizsgálat követte, amely más természeti népeket vizsgált és írt le orvosi szempontból. A vizsgálatok eredményei minden tekintetben elgondolkodtatóak.

 

1. Táblázat


Az 1. táblázatból kitűnik, hogy a vizsgált természeti népcsoportok között ismeretlenek a civilizációsnak nevezett krónikus belgyógyászati betegségek. Megjegyzendő, hogy ez egyáltalán nem jár alacsonyabb átlagos életkorral, ha a statisztikából kihagyjuk a torzító, csecsemőhalálozást és baleseti adatokat (Gurven és mtsai. 2007). Ilyen mérvű különbség a részletek megismerésére késztetett több kutatót, köztük Loren Cordaint is. Dr. Cordain az evolúciós táplálkozás, paleolit étrend elméletének megalkotója (Cordain, 2002). Maga az elmélet régebbre nyúlik vissza: 1975-ben megjelent könyvében Voegtlin az állati zsír és fehérje alapú (ketogénnek mondható) étrendet tekinti az egészséges táplálkozás alapjának (Voegtlin, 1975). Cordain ezt az elméletet vette alapul, de sok tekintetben elnézőbb volt, és a koleszterinelmélethez is részben ragaszkodott. Cordain és Lindeberg feltételezték, hogy a természeti népek étrendje lehet az egészséges táplálkozás, és ideje a gyakorlatban is kipróbálni, milyen hatása van szervezetünkre a paleolit korszak feltételezett étrendjének (Jönsson és mtsai. 2009). Kezdeményezésüket nem volt könnyű elfogadtatni, hiszen a hivatalos étrendi ajánlásokkal összehasonlítva homlokegyenest különböző étrendről van szó.

Azonban a hazai gyakorlatban is azt tapasztaljuk, hogy bár elsőre látszólagos paradoxonokat tartalmaz, ugyanakkor logikus alapokon nyugszik és a gyakorlatban megbízhatóan és következetesen működik a belgyógyászati betegségek rehabilitációjában. Kétségtelen, hogy a paleolit táplálkozás ajánlásakor szükséges tisztázni néhány alapproblémának minősülő orvosbiológiai kérdést. Lássunk ezekből néhányat a teljesség igénye nélkül:

 

1. Közismert, hogy az élettani folyamataink zavartalan működéséhez háromféle makrotápanyagra van szükségünk: fehérjékre, zsírokra és szénhidrátokra. Az viszont kevéssé tudott, hogy ahhoz, hogy a szerveztünk ezeket megkapja, a táplálékkal mindössze fehérjét és zsírt kell bevinnünk, szénhidrátot nem (Westman, 2002). Glükózra egyrészt csak a vörös vér testjeinknek van szüksége, mivel ezeknek más sejtekkel ellentétben nincsenek mitokondriumaik. Biokémiai és élettani ismereteink birtokában számos szerzőhöz csatlakozva kijelenthető, hogy sem a gyermekek fejlődéséhez, sem a felnőtt szervezet működéséhez nincs szükség szénhidrátok fogyasztására, mivel glükoneogenezis révén fehérjéből és zsírból mindig képződik szükséges mennyiségű glükóz az emberi szervezetben (Westman, 2002). Az evolúciós orvoslás keretében folytatott vizsgálatok és gyakorlati megfigyelések tehát a paleo-ketogén étrendet, mint szükségleteket kielégítő étrendet, látszanak igazolni. Téves az az orvosi felfogás, hogy bevitt szénhidrátok nélkül nem működik és fejlődik jól a szervezetünk.

2. Az állati zsírok és a koleszterin megbetegítő szerepét hangsúlyozó tanulmányok, alapos értékelésekor azok hiányosságai figyelhetők meg (De Lorgeril, 2009). A koleszterin meg betegítő szerepét egyértelműen nem tudták igazolni a sztatinok alkalmazásának évtizedei (Anderson és mtsai., 1987; Ronald és mtsai., 2003; Horwich, 2009). A koleszterin csök ken tés hasznosságát a koleszterin csökkentőkkel kapcsolatos, nagy esetszámokon alapuló, meg bízható statisztikai erejű vizsgálatok cáfolják. Ezek és más vizsgálatok számos testi és mentális egészségre káros hatást mutattak ki. (Schatz és mtsai., 2001; Peters és mtsai., 2008). A koleszterinnek a szív- és érrendszeri betegségekben betöltött szerepével kapcsolatos elméletet lassan felváltja a szénhidrátelmélet (Brehm és mtsai., 2003). Az evolúciós orvoslás gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy állati zsírok fogyasztása esetén paleolit táplálkozás mellett a bizonyos kóros folyamatra utaló vér paraméterek (triglicerid, húgysav, CRP) szintje nem nő (Frassetto, 2011). Vagyis úgy tűnik, tévesek azok a kórélettani magyarázatok, amelyek a koleszterin megbetegítő szerepéből indulnak ki.

3. Az ismert biokémiai mechanizmus szerint a fruktóz-anyagcsere során a sejtekben az ATP igen gyors csökkenése figyelhető meg. Ez az ATP csökkenés a húgysav fokozott termelődéséhez és a sejtből való kiáramlásához, kö vetkezésképpen a plazma húgysav szintjének emelkedéséhez vezet, amely a sejtekben csök kenti a nitrogén-monoxid termelődését is. Mivel csökken az ezzel összefüggő vasodilatációs hatás ez vérnyomás emelkedéséhez vezet (Abdelmalek és mtsai., 2012). Fehérje és zsír, azaz húsok és tojás fogyasztása esetén, fiziológiás veseműködés mellett soha nem emelkedik a plazma húgysav szintje (Biró, 2011). Vagyis nem a fehérje, hanem a fruktóz fogyasztása okozza a húgysavszint kóros emel kedését a vérplazmában.

A három fent említett problémacsoport, illetve az ezekkel kapcsolatos téves elméletek hibás következtetésekhez vezettek és tévútra vitték a terápiás módszereket. Ezek, és még néhány hasonlóan téves paradigma helyén kezelése elengedhetetlen a paleolit étrend hatásainak megértéséhez. A fent említett folyamatoknak az evolúciós orvoslás szempontjai szerinti helyreállítása sok esetben kitűnő megoldást jelent egyszerű, korábban csekély eredménnyel kecsegtető háziorvosi probléma esetén. Ilyen lehet például a napi gyakorlatban oly sokszor látott húgysavszint-emelkedés és a magas vérnyomás bizonyos esetei. A betegnél a fruktóz jelentős csökkentése a táplálkozásban akár önmagában képes lehet megszüntetni a hipertóniát és a magas húgysavszintet, ami – a hagyományos orvosi vélekedéssel is összhangban – csökkenti a kardiológiai kockázatot. De ez nem a laborértékek csökkenése miatt következik be, hanem azért mert a húgysavszintet csökkentő paleolit táplálkozás következtében nem emelkednek a gyulladásos faktorok a szervezetben.

Tekintsük, át milyen kórélettani folyamatokat tudunk befolyásolni az evolúciós étrenddel, miért lehet hatásos a jelenlegi étrendi ajánlásokat figyelmen kívül hagyó, viszont a gyakorlatban kiválóan működőtáplálkozás. Három olyan fő hatáspontot találunk, amelyeken keresztül befolyásolhatók a többféle beteg ségnek megágyazó kóros élettani folyamatok. Ezek a következők:

 


1. Az ÁBSZ megszüntetése

Az autoimmun folyamatok kialakulását magyarázó elméletek már régóta összefüggésbe hozták a bél fokozott áteresztését a kóros élettani folyamatokkal, mint például az allergiás és az autoimmun betegségek (Fasano és Shea-Donohue 2005). Egyesek az ezzel szintén kapcsolatba hozható szervezetszintű gyulla dást (low-grade systemic inflammation) látják a pszichiátriai betegségek meg jelenésének a hátterében is (Kraft és Westman, 2009). Számos megfigyelés utal arra, hogy a paranoid és skizofrén tünetek jelentősen csökkennek az alacsony-szénhidrát diéták hatására. Ami biztos, egyre több adatot látunk, amely igazolja, hogy bizonyos, eddig ártatlannak tűnő élelmi anyagok, mint például a gabonafélék és a tejtermékek emelik a gyulladásos faktorok szintjét és közvetlenül, vagy közvetve tüneteket és beteg ségeket okozhatnak.

 

2. A szervezet élettanilag nem tolerálható szénhidrát-terhelésének megszüntetése

Míg az ÁBSZ esetén az immunrendszer kóros működése vezet a gyulladásos faktorok szintjének emelkedéséhez, a szénhidrát-terhelés az inzulin szabályozó folyamataiba avatkozik bele, aminek következményeképpen megemelkedik a CRP, a kóros interleukinek, a tumor nekrózis faktor és más gyulladásfaktorok szintje. Ez az együttállás több krónikus belgyógyászati betegség (pl. különböző degeneratív betegségek, az epithelialis daganatok, PCOS) kiindulópontja. Ez összhangban áll azzal, hogy a magas CRP szint statisztikai értelemben is legjobb korai előrejelzője a szív- és érrendszeri betegségeknek (Albert és mtsai., 2002). Vagyis a túlzott szénhidrát fogyasztás krónikus belgyógyászati betegségeket generál túl az elhízás problematikáján!

 

3. Az evolúciós étrenddel megelőzhető olyan mesterséges anyagok szervezetbe kerülése, mint például a különböző adalékanyagok, színezékek, mesterséges cukrok

Ezek az anyagok hozzájárulnak, bizonyos tünetek és betegségcsoportok kialakulásához, mint például az epilepszia, a hiperaktivitás, allergiák valamint egyes szívritmus-zavarok (Schab és Trinh, 2004). Az evolúciós orvoslás gondolatmenetének fontos eleme a tapasztalati orvoslás, vagyis a gyógyító orvos
saját megfigyeléseinek integrálása. Olyan terápiás lépések előtérbe helyezése, melyek a betegek számára javulást, gyógyulást, az orvos szempontjából pedig ellenőrizhető, konzekvens és kiszámítható jelenségeket eredményeznek. Hangsúlyozni szeretném a konzekvens és kiszámítható hatást. Ez konkrét esetek ben azt jelenti, ha a beteg táplálkozását bizonyos módon megváltoztatom, akkor mindig hasonló eredményeket tapasztalok. Ennek magyarázatára saját praxisomból a 2-es típusú diabetes mellitus (2TDM) eseteit szeretném kiemelni. A per os gyógyszerelés vagy az inzulin beállítás előtt a C peptid értékek alapján is egyértelműen 2TDM esetében felajánlottam betegeimnek a paleolit étrendet, mint lehetséges alternatívát.

Azokban az esetekben, amikor a beteg megvalósította az evolúciós étrendet, tudhattam előre, hogy minden esetben csökkenni fog a plazma vércukor szintje, fogyás indul el, valamint a fruktóz kivonása az étrendből akár jelentős vérnyomás csökkenést eredményez. Nincs kivétel, minden esetben ugyanazok a regenerációs mechanizmusok indulnak el. Ezt alapul véve, a betegek biztonsággal felkészíthetőek az eredményekre. A konzekvens hatások jelentő sen javítják a beteg együttműködését és az orvos lehetőségeit megbízhatóan egészítik ki. Ez a következetes hatás, ami megkülönbözteti az evolúciós étrendet más dietetikai és terápiás alternatíváktól. A gyakorlati tapasztalás fontos ismérve az orvos tevékenységének. A tapasztalati tényeket kiválóan lehet használni, főleg ha veszélytelen módszerekről van szó. A paleolit étrend rövidtávú hatásai a mindennapi gyógyítás során gyorsan megtapasztalhatóak. Kockázat nem látszik, mint említettem konzekvens és koherens eredményeket hoz a tünetek és panaszok csökkentésében vagy megszüntetésében. A 2TDM eseteiben a Frasetto vizsgálat úgy fogalmaz, hogy a betegek a paleolit táplálkozás hatására kikerülnek a WHO diabetes mellitus diagnózisának kategóriájából (Frassetto, 2011).

Ha evolúciós orvoslásról beszélünk Magyarországon, akkor két fontos szempontot tisztán kell látnunk. Az egyik, hogy hazánkban egyedülálló gyakorlati tapasztalat gyűlt össze az evolúciós orvostani szemlélettel, paleolit és paleo-ketogén étrenddel kapcsolatban, igaz még csak kevés orvos kezében. Ezen változtatni az eddigi pozitív visszajelzések alapján azonban könnyű lesz. Jómagam is egyre több szakmai előadásra és képzésre kapok meghívást, ami jelzi az érdeklődést. A nemzetközi színtérre kitekintve, a gyakorlati tapasztalatok terén messze vezetjük a képzeletbeli listát. Bár az Egyesült Államokban és Svédországban sokkal koráb ban indult az evolúciós orvoslás elméleti alapjainak megfogalmazása, a Magyaror szá gon összegyűlt tapasztalatok messze meghaladják a külföldieket, ami nem utolsósorban Szendi elméleti munkásságának köszönhető. Kár lenne kihasználatlanul hagyni ezt a már megszerzett előnyünket. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a paleolit étrend populáris ága, mely hazánkban igen elterjed, nem minden esetben az orvostudomány csapásain halad. A legfontosabb, hogy gyógyító orvosként, letisztult és minden esetben jól működő modellt válasszunk, ha a paleolit étrendet alkalmazzuk. Ebben az esetben érhetők el a fent említett konzekvens eredmények a terápiában.

A következő évek során, amikor várhatóan megjelennek majd a célzott kutatási eredmények, illetve még több orvos tapasztalata, ezek ki fogják jelölni azt az utat, amelyet bátran követhetünk és minden beteg nek ajánlhatunk. Fontos dolognak tartom az evolúciós medicina mindennapi alkalmazásában, annak
valódi interdiszciplináris jellegét. Ennek szemléltetésére hadd hívjam megint segítségül a húgysavat és a diabetes mellitus kórképét. Mai orvosi gyakorlatunkban a magas húgysav- és vércukorszint a napi rutinban a háziorvosnak azt jelenti, hogy a különféle protokollok számbavétele után belekezdünk e két paraméter normalizálásába. Figyelembe véve a kardiológia, a diabetológia valamint a stroke kockázat miatt a neurológia irányadó javaslatait, a betegnek életmód-változtatást és gyógyszeres kezelést javasolunk. Mivel tudjuk, hogy életmódváltással kevés esélyünk van a hosszú távú eredményre, és ezt nem
is várjuk, azonnal elindítjuk a gyógyszerelést is, hacsak a beteg ezt nem ellenzi. A következő ábra illusztrálja, hogy mi történik ilyenkor az evolúciós orvoslás szemszögéből és milyen eredményre számíthatunk a gyakorlatban.

 


Az ábrán látható az a háziorvoslásban mindennapi tapasztalat, hogy hiába csökkentjük a vércukor- és húgysavszintet a plazmában, ez nem eredményez prevenciót a későbbi szövődmények tekintetében. Ez azért van így, mert a diabetes későbbi szövőd ményeit (pl. a szív- és érrendszeri betegségeket) a gyulladásos faktorok okozzák és nem pedig a magas vércukor és húgysav szint. Vagyis haszontalan azok csökkentése a gyökeres életmódváltás nélkül. Ha viszont a paleo-ketogén étrendet választjuk, akkor már nincs szükség például gyógyszeres húgysav-csökkentésre. Ennek gyakorlati visszaigazolása a rendelőinkben vizsgált és ellátott betegek nagy száma, akiknek hiába állítottuk be a vércukor értékeit, hiába csökkentettük a plazma húgysavszintjét gyógyszerekkel a fiziológiás értékekre, később mégis hipertonia, kardiális és renális elégtelenség jelenik meg. Másrészről pedig az evolúciós orvoslás módszereivel rövid időn belül képesek vagyunk a gyulladásos faktorok szintjét is csökkenteni, amelyek valódi kórokai a civilizációs betegségeknek. Az evolúciós orvoslás alaptéziseit szem előtt tartva, ugyanakkor egységes kórokot láthatunk a kardiológiai, diabetológiai és neurológiai problémákra, melyek megoldása ilyen módon nem nehéz. Ez az interdiszciplináris jelleg az, ami minden bizonnyal komoly lehetőségeket rejt ennek a fiatal, de rendkívül erőteljesen építkező orvostudományi ágnak a gyakorlásában.

Szándékunk szerint olyan tudományos jellegű, de nem túlságosan konkretizáló cikket szerettünk volna írni, mely felkeltheti a gyógyító orvos figyelmét. Reményeink szerint a Medicus Universalis hasábjain későbbiekben alkalmunk lesz konkrét esettanulmányokat és részletes tudományos cikkeket is meg jelentetni. Arra bátorítom Önöket, hogy tudományos érdeklődéssel, nyitott hozzáállással minél több elméleti és gyakorlati tudásra tegyenek szert. Szerezzenek tapasztalatokat, amelynek révén rálátnak az evolúciós medicinában rejlő lehetőségekre.

 


Hivatkozások

Abdelmalek MF, Lazo M, Horska A, Bonekamp S, Lipkin EW, Balasubramanyam A, BantleJP, Johnson RJ, Diehl AM, Clark JM. Fatty liver subgroup of look AHEAD researchgroup. Higher dietary fructose is associated with impaired hepatic adenosine triphosphate homeostasis in obese individuals with type 2 diabetes. Hepatology. 2012;56:952.

Albert CM, Ma J, Rifai N, Stampfer MJ, Ridker PM. Prospective study of C-reactive protein, homocysteine, and plasma lipid levels as predictors of sudden cardiac death. Circulation. 2002;105:2595-9.

Brehm BJ, Seeley RJ, Daniels SR, D'Alessio DA. A randomized trial comparing a very low carbohydrate diet and a calorie-restricted low fat diet on body weight and cardiovascular risk factors in healthy women. J Clin Endocrinol Metab. 2003;88:1617-23.

Cordain L. The paleo diet: lose weight and get healthy by eating the food you were designed to eat. 2002 New York: Wiley De Lorgeril M. Disappointing recent cholesterol-lowering drug trials: is it not time for a full reappraisal of the cholesterol theory? World Rev Nutr Diet. 2009;100:80-9.

Schab DW, Trinh NH. Do artificial food colors promote hyperactivity in children with hyperactive syndromes? A meta-analysis of double-blind placebo-controlled trials. J Dev Behav Pediatr. 2004, 25:423-34.

Fasano A. Leaky gut and autoimmune diseases. Clin Rev Allergy Immunol. 2012;42:71-8.

Fasano A, és Shea-Donohue T, Mechanisms of Disease: the role of intestinal barrier function in the pathogenesis of gastrointestinal autoimmune diseases Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology. 2005; 2:416-422.

Frassetto L. Should everyone eat a paleo diet? 2011 Ancestral Health Society Symposium

Gurven, M. and Kaplan, H., Longevity Among Hunter- Gatherers: A Cross-Cultural Examination. Population and Development Review, 2007;33: 321–365.

Horwich T. Low-density lipoprotein in the setting of congestive heart failure: is lower really better? Curr Atheroscler Rep. 2009;11:343-349.

Jonsson T, Granfeldt Y, Ahren B, Branell UC, Palsson G, Hansson A, Soderstrom M, Lindeberg S. Beneficial effects of a Paleolithic diet on cardiovascular risk factors in type 2 diabetes: a randomized cross-over pilot study. Cardiovasc Diabetol 2009;8:35.

Kraft BD, Westman EC. Schizophrenia, gluten, and low-carbohydrate, ketogenic diets: a case report and review of the literature. Nutr Metab (Lond). 2009;26;6:10.

Lindeberg S. Food and Western Disease: Health and nutrition from an evolutionary perspective. 2009 Wiley-Blackwell

Peters JT, Garwood CL, Lepczyk M. Behavioral changes with paranoia in an elderly woman taking atorvastatin. Am J Geriatr Pharmacother. 2008;6:28-32.

Ronald PM, L Zock P,DM Kester A,B Katan M.Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials Amer J Clin Nutr. 2003;77; 1146-1155.

Voegtlin, Walter L. The stone age diet: Based on in-depth studies of human ecology and the diet of man. 1975 Vantage Press.

Westman EC. Is dietary carbohydrate essential for human nutrition? Am J Clin Nutr. 2002;75:951-3.

 

 

A Paleomedicina munkacsoport kizárólag tudományos alapon végzi a tevékenységét. Semmilyen természetgyógyászati módszert nem használunk, ezektől elhatárolódunk. A Paleomedicina által képviselt irányzat, az evolúciós orvoslás, a valódi tudomány része. Nemzetközi orvosi szakfolyóiratokban megjelent közleményeinket itt olvashatják.


MEDICAL CONSULTATION


We are managing patients with chronic internal diseases using a dietary intervention method. These diseases include all types of diabetes, autoimmune diseases, such as Crohn’s disease and rheumatoid arthritis. But it also includes atherosclerosis.

We are working with specialists who are highly experienced in epilepsy and cancer as well. We provide complex rehabilitation from diagnostics to complete recovery.

In case you wish to consult us, we will ask for your medical documentation in advance. You may send it electronically or by surface mail. Only having read your documentation we are able to fix an appointment with you.

Dear Patient,

Thank you for your interest in our clinic and the services offered by our staff. In order to provide you with fast and efficient services our automated patient assistant will walk you through the consenting and registration process.

Please note that due to the recent increase in the demand we have a limited ability to reply to questions beyond the process provided by the automated patient assistant.

Please access the automated patient assistant here

Book a consultation
Order our services