E Mail: paleomedicina@gmail.com       Rehabilitáció: Jelenleg csak online elérhető.
Megjelent: THE COOKBOOK - Natalie Daniels
2022-09-28
  Örömmel tudatjuk, hogy megjelent Natalie Daniels paleo-ketogén (PKD) szakácskönyve.

Erős csontok - jó esélyek, Gyenge csontok - gyenge élet
2022-02-13
  Elő a sokkolót! Kezdjük a durva résszel, a TÉNYEKKEL! - Az 50 feletti

Veszélyesek-e házi kedvenceink? Képesek átvinni a koronavírust és betegséget okozni? Egyértelmű választ kaptunk.
2021-01-09
    Végre egyértelmű választ kaptunk a kérdésre! Számos

Az emberiség legnagyobb tévedése most visszaüt a SARS vírussal
2020-09-11
  Akkor vegyük megint elő, milyen tényeket találunk a koronavírussal

Csak óvatosan a "karizmatikus" paleo bloggerekkel! Loren Cordain professzor is megelégelte a képzetlen, önjelölt paleo tanácsadók ámokfutását

 

Emlékeztek még Lordain Cordain Professzorra? Akinek esetleg kimaradt ez a mozzanat: Ő a paleo mozgalom eindítója, az első paleo oldal (thepaleodiet.com) létrehozója, a Colorado Egyetem egészségtudomány professzora, tudományos cikkek és könyvek sokaságának szerzője. Életműve a paleolit táplálkozás. 

 

Loren Cordain: Charismatic paleo bloggers: rigorous caution required c. cikkének fordítása

Fordítás: dr. Clemens Zsófia


A paleotársadalom legismertebb személyiségei között meglepően kevés szakmabelit, hozzáértéssel rendelkező valódi kutatót találunk. Az önjelölt személyek újabban több százezer követőre vannak hatással tudományosan soha nem igazolt ötleteléseikkel, és a tudományos szakirodalom, finoman szólva, korlátozott ismeretével.

Legtöbbjüknek fogalma sincs a tudományról, és csak a legszükségesebbeket értik abból, amiről másoknak beszélnek. Valójában a leghalványabb fogalmuk sincs azokról a tudományos módszerekről, amelyeket a vizsgálatokban alkalmaznak, holott ezek ismerete nélkül semmilyen vizsgálati eredmény nem értelmezhető.

A mostanság befolyásos paleo bloggerek egyike se rendelkezik saját tudományos munkával, vagyis semmilyen saját tudományos teljesítményük nincs, se a paleolit étrenden belül, se más tudományos területen. Így az általuk írt paleoblogok saját tudományos eredményt sem tartalmaznak, mivel szakmai előélet híján, ilyesmivel nem is rendelkezhetnek.

Sajnos ezek a bloggerek bármiről véleményt formálhatnak, ami csak eszükbe jut a paleolit étrendről, anélkül, hogy különösebben utánajárnának vagy ellenőriznék az állításaikat.

 

A PEER REVIEW

Mi is a különbség a valódi tudományos kutató és a karizmatikus paleo blogger közötti? A leglényegesebb, hogy az előbbinek először a tudományos közösség előtt kell igazolni és megvédeni tudományos eredményeit, mielőtt azok közlésre kerünének. Ezt a folyamatot nevezik peer review-nak vagyis szakmai bírálatnaknak. A peer review természetesen nem csalhatatlan, és egyáltalán nem mindig garancia egy adott vizsgálat vagy egy adott következtetés helyességére. A szakmai bírálat ugyanakkor alkalmas arra, hogy az adott terület tudományos módszertanban jártas szakemberei megvizsgálhassák egy adott vizsgálat tudományos értékeit.

A valódi kutatókkal ellentétben a karizmatikus önjelölteknek igen korátozott de méginkább semmilyen ismerete nincs a tudományos kutatás módszertanáról és azokról a statisztikai módszerekről, amelyek eldöntik, hogy miképpen kell helyesen értelmezni a kutatási eredményeket. Ilyen korlátok hiányában nyugodt lelkiismerettel és büszkén hirdetik saját ötleteiket.

 

A KUTATÁSI MÓDSZERTAN ÉS A STATISZTIKA

1981-ben szereztem doktori fokoztot az Utah Egyetem Egészségtudomány szakán. A doktorátus megszerzésének egyik feltétele volt, a kurzusok elvégzése mellett, a saját kutatási terv megvalósítása és a doktori disszertáció megírása. A kurzusaim között voltak olyanok, amelyek kifejezetten a statisztikai módszerekkel foglalkozott, olyanok, amelyek a kísérleti elrendezésekkel, és olyanok is, amelyek számítógépes adatfeldolgozással foglalkoztak. Ezek az órák nem a szórakozásról szóltak, többségük elvégzése komoly erőfeszítést kívánt. De az ezeken az órákon megszerzett ismeretek nélkül most fogalmam se lenne a kutatástervezésről, statisztikai elemzésről, és még a légzésélettan területén végzett doktori kutatómunkámat se tudtam volna megírni.

Amikor az egyetemen a kétéves kísérletem végére értem, megírtam a disszertációmat, megvédtem a doktori munkámat, megkönnyebbülten sóhajtottam fel. Abban a tévhitben voltam, hogy többé nem kell ezeken a megpróbáltatásokon keresztülmennem. Tévedtem! Abban az időben még nem tudtam, hogy az a tudást, amit a PhD képzésem során szereztem, soha nem fogom elveszíteni, és hogy ezt a tudás a következő 32 évben mekkora segítségemre lesz.

Azt mondják, a legjobb módja annak, hogy egy tudást a lehető legjobban elsajátítsunk, az az hogy, kezdjük el másoknak tanítani. 1981 őszén, a Colorado Stata University egyetemen frissen végzettként kezdtem kutatásmódszertant és statisztikát tanítani a graduális és posztgraduális képzésben. Ezeket a tárgyakat a következő 32 éven keresztül tanítottam, miközben folyamatosan fejlesztettem a saját képességeimet és erre öszönöztem a diákjaimat is. Pályám során egyre többre értékeltem a tudománynak ezeket az eszközeit, és későbbiekben mint számos tudományos folyóirat lektora, ezen a területen is alkalmaztam ezeket.

„Use it or lose it”, azaz, ha használsz egy képességet, nem fogod elveszíteni. A karizmatikus bloggerek ezeket a képességeknek soha nem voltak a birtokában így nem is gyakorolhatták őket. Így a paleolit étrenddel kapcsolatos magyarázataikkal és kijelenéseikkel mindig legyenek fenntartásaink!

Az alábbi felsorolás olyan kutatásmódszertannal és statisztikával kapcsolatos kulcsfogalmakat tartalmaz, amelyre szinte bárki tud értelmezni, aki kutatói háttérrel rendelkezik. Viszont erős a gyanum, hogy az Önök által követett kedvenc karizmatikus paleo bloggernek fogalma sincs ezen fogalmak jelentéséről. Ezeknek a fogalmaknak az ismerete ugyanakkor elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki értelmezni tudja azt, amit a tudományos szakirodalomban olvas.

 


KÉRDÉSEK/FOGALMAK (melyek alkalmasak eldönteni, hogy valódi vagy önjelölt tudóssal állunk szemben) 

 

1. Mi a statisztikai power és hogyan befolyásolja a hipotézisek tesztelését?
2. Mi a nullhipotézis? Megerősíteni kell vagy elvetni, és mért van ennek jelentősége?
3. Mi az a kétoldali statisztikai teszt? És hogyan befolyásolja az alfát, és a hipotézis tesztelést?
4. Mi a kapcsolat az alfa (elsőfajú statisztikai hiba) és a béta (másodfajú statisztikai hiba) között, és a minta nagysága (n) hogyan befolyásolja a hipotézisvizsgálatot?
5. Mért fontos a minta nagysága, amikor egy vizsgálat külső és belső validitását vizsgáljuk?
6. Mit jelent az adatok négy szintje, és ez hogyan befolyásolja a választandó statisztikai próba típusát?
7. Mikor használjuk az ismételt ANOVA tesztet, és mért ne használjuk a többszörös t-tesztet a többszörös összehasonlításokban?
8. Mi a különbség a paraméteres és nem paraméteres statisztikai tesztek között?
9. Előfordulhat-e hogy a standard deviáció nagyobb mint az átlag? Hogy értelmezzük a nagy standard deviációt alacsony elemszám mellett?
10. Mikor használjuk a standard hibát (SEM) a standard deviáció helyett?
11. Mi a helyzet akkor, amikor egyre több változót viszünk be a stepwise többszörös reggresszió analízisba, és ez hogyan hat az „R”-re és a „p”-re? És ennek mért van jelentősége?
12. Hogyan kell használni a parciális korreláció analízist több változó esetén?


JÓ-JÓ, MOST MÁR ELÉG!

Talán már értik, mit szeretnék mondani: A laikus olvasók többsége egyetlen fenti kérdésre se tudna válaszolni. Ahogy kedvenc karizmatikus bloggerünk se tudná megválaszolni ezeket a kérdéseket, mivel ez a tudás teljes mértékben hiányzik az eszköztárukból.

Ezen ismeretek nélkül a karizmatikus paleo blogger teljességgel képtelen értelmezni azokat a részleteket, limitációkat és esetleges csúsztatásokat, amelyek előfordulhatnak az általuk olvasott cikkekben. Így tanácsaik és kinyilatkoztatásaik jobb esetben hiányosak, rosszabb esetben teljes képtelenségek.

 

OK-OKOZAT

A táplálkozástudósok számára a legnagyobb kihívás az ok-okozati kapcsolat megállapítása, akkor amikor ajánlásokat tesznek arról, hogy bizonyos ételeket fogyasszunk-e vagy sem, annak érdekében, hogy megelőzzük egy adott betegség kialakulását. Az 1. ábra azt mutatja, milyen vizsgálattípusokkal állapítható meg az ok-okozati összefüggés az étrend és a betegség között.

 

1. ábra: az étrend és a betegség közötti ok-okozati összefüggés megállapítása a különböző típusú vizsgálatokkal

 

Önmagában egyetlen vizsgálattípus se alkalmas arra, hogy ok-okozati összefüggést lehessen megállapítani vele. A megfigyeléses-epidemiológiai vizsgálatok csak a kapcsolat megállapítására alkalmasak, és gyakran ellentmondó eredményre vezetnek. Nem alkalmasok arra, hogy egyértelműen eldöntsék egy hipotézis helyességét.

Például, a magas állati fehérje fogyasztást öszefüggésbe hozták az alacsonyabb szívbetegség előfordulással a Nővérek Egészsége nevű vizsgálatban. Egy másik vizsgálat, amelyben vidéken élő kínaikakat vizsgáltak, pont az ellenkezőjét találta a szívbetegség markereivel és a húsfogyasztással kapcsolatban. Ezek a megfigyeléses-epidemiológiai vizsgálatok csakis két változó között fennálló kapcsolatát tudják megerősíteni, az ok-okozati összefüggést nem.

Egy másik példa: New Yorkban erős az összefüggés az épülettüzek nagysága és a tűzoltóautók száma között, de ebből még nem következik, hogy a tűzoltóautók okoznák a nagyobb tüzeket. Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani az ok-okozati kapcsolatot egy étrend és egy betegség között a megfigyeléses-epidemiológiai típusú evidenciánál többre van szükség. Olyasmire is szükség van, amit biológiai plauzibilitásnak neveznek, ami azt jelenti, hogy szövettani, állatkísérletes és humán vizsgálatok is alátámasztják az oko-okozati kapcsolatot. Ha a megfigyeléses-epidemiológiai vizsgálatok eredményét a biológiai plauzibilitás vizsgálatok, esetleg randomizált kontrollált vizsgálatok is alátámasztják, akkor már igen valószínű z ok-okozati összefüggés. A karizmatikus paleo bloggerek sajnos egyáltalán nem ismerik ezeket az alapvető kutatásmódszertani eveket, így gyakran félrecsúsznk az értelmezéssel.

 


ÖSSZEGZÉS

Az utóbbi öt évben a paleolit étrend fogalma egy hétköznapi háztartási koncepcióvá alakult, amit emberek milliói ismernek, és ami pozitívan befolyásolta ezeknek az embereknek az életét. Ugyanakkor a paleolit étrend, amelynek gyökerei egyértelműen a tudományban vannak, jelentősen kilúgozódott, köszönhetően nagyrészt a karizmatikus paleo bloggereknek, akik saját, nem tényeken alapuló elképzeléseiket-vágyaikat vetítették a paleo étrendbe, a paleolit étrend tudományos irodalmának ismerete nélkül.

Ha az Ön kedvenc karizmatikus paleo bloggere a következőket ajánlja, azt javaslom járjon utána a táplákozástudományi tényeknek, és gondolja át, hogy valóban a paleo étrend „szakértőjéről” van-e szó.

• A tejtermékek részét képezhetik a modern ember paleo étrendjének
• A hüvelyesek tápláló ételek, fogyaszuk őket rendszeresen
• A modern paleo étrend nem képzelhető el a táplálékkiegészítők nélkül. Különösképpen, ha a kedvenc karizmatikus paleo bloggere által kitalált táplálékkiegészítő kutyulékról van szó.
• A D-vitamin feltétlenül pótolnunk kell, mivel zárt térben éljük az életünket

 

Loren Cordain, PhD, Professor Emeritus

 

Kapcsolódó cikk:
A magyar paleo 7 éve
Kész átverés. A hülyeség aszimmetriája, avagy Brandolini törvénye. Paleolit sarlatánságok.

 

A Paleomedicina kiegészítése: Lássuk be, ezeknek az amerikai karizmatikus paleo bloggereknek az ötletei egész lightosak a magyar önjelölt paleo bloggerekéhez képest. Egy cikksorozatot indítottunk, amelyben a magyar karizmatikus bloggerek észbontó ötleteiből válogatunk. Természetesen nem célunk a személyes bántás, de szeretnénk katalizálni a folyamatot, amelyben a magyarországi paleo visszatér a tudományos alapjaihoz.

A valódi és áltudományos módszerek megkülönböztetésén életek múlhatnak!

 

A Paleomedicina munkacsoport kizárólag tudományos alapon végzi a tevékenységét. Semmilyen természetgyógyászati módszert nem használunk, ezektől elhatárolódunk. A Paleomedicina által képviselt irányzat, az evolúciós orvoslás, a valódi tudomány része. Nemzetközi orvosi szakfolyóiratokban megjelent közleményeinket itt olvashatják.

 

2016-12-31


RENDELÉSEK


Rendeléseinken krónikus belgyógyászati betegségek táplálkozásterápiájával foglalkozunk. A táplálkozásintervenció módszerével látványos és sokszor életmentő eredményeket tudunk elérni. Fontosnak tartjuk a gyógyítás és a tudományos kutatás egységét, ezért eredményeinket rendszeresen publikáljuk nemzetközi fórumokon. Ugyanakkor a mi szakértelmünk csak és kizárólag az Ön következetes és mindenre kiterjedő együttműködésével párosulva vezethet eredményre. Mi szeretünk tökéletes és hatékony munkát végezni ezért új pácienseink gyógyítását a minél tökéletesebb eredmény érdekében csak 2 hetes orvosi és étrendi követéses program keretében vállaljuk.

Konzultáció típusok

Konzultáció 2 hetes követéssel
Új betegeinket kizárólag ennek a programnak a keretében vállaljuk. A program a következőket foglalja magába: - Kezdő és záró Zoom orvosi konzultáció (60 illetve 30 perc) - Két étrendi Zoom konzultáció (egyenként 45 perc) - Két héten keresztül szoros étrendi és orvosi követés az online követőrendszerünkön belül, napi mérési és táplálkozási adatok kiértélelése és írásbeli kommunikáció - Részletes étrendi leírás, oktatóanyag, 28 recept fotókkal, 25 étel elkészítését bemutató online főzőtanfolyam
A program díja: 214.000 Ft

Kontroll konzultáció
Korábbi páciensek számára új laborvizsgálat vagy más diagnosztikai lelet kiértékelését is magában foglaló Zoom konzultáció (60 perc).
A konzultáció díja: 32.000 Ft

Plusz két hét követés
Az induló program meghosszabbításaként vagy régi pácienseink ismétlő kéthetes követése. Magában foglalja az étrendi és az orvosi követést az online követőrendszerünkön belül, illetve két étrendi Zoom konzultációt (egyenként 45 perc). Orvosi konzultációt nem foglal magában.
A követés díja: 98.000 Ft

Gyors konzultáció
Gyors orvosi Zoom konzultáció meglévő betegeinknek problémamegoldást segítendő, kérdések megválaszolásához, vagy több kontroll konzultáción túllévő betegek gondozásának finomhangolásához (20 perc).
A konzultáció díja: 18.000 Ft

Konzultáció táplálkozási tanácsadónkkal
Azoknak a betegeknek - illetve gyógyultaknak - ajánljuk, akik a kéthetes követési programban már részt vettek. Amennyiben felmerülnek olyan kérdések, amelyek a követés során fogalmazódtak meg, ételrecept- illetve életmódi tanácsokat kér a páciens, akkor javasoljuk ezt a további 45 perces táplálkozási tanácsadói konzultációt.
A konzultáció díja: 25.000 Ft

Étrendi konzultáció és egy hetes követés egészségeseknek
Azoknak ajánljuk, akiknek nincs diagnosztizált betegsége és nem szednek gyógyszereket, de szeretnének egészségesen táplálkozni. A program orvosi egyezetést nem foglal magában. A program tartalmazza a következőket:
- étrendi oktatást és 1 hét követést
- két 30 perces konzultációt
- heti minta étrendet
- hasznos recepteket
A program díja: 60.000 Ft

Bejelentkezés
Amennyiben szeretne bejelentkezni, kérjük írjon email a paleomedicina@gmail.com email címre. A bejelentkezéskor kérni fogjuk Öntől: - az orvosi dokumentációját elektronikus formában - a konzultációs díjat még az első vizit előtt díjbekérő ellenében Ezek megtörténte után tudunk időpontot egyeztetni Önnel.