E Mail: paleomedicina@gmail.com       Rehabilitáció: Jelenleg csak online elérhető.
Veszélyesek-e házi kedvenceink? Képesek átvinni a koronavírust és betegséget okozni? Egyértelmű választ kaptunk.
2021-01-09
    Végre egyértelmű választ kaptunk a kérdésre! Számos

Az emberiség legnagyobb tévedése most visszaüt a SARS vírussal
2020-09-11
  Akkor vegyük megint elő, milyen tényeket találunk a koronavírussal

Akkor most működik a svéd modell vagy nem?
2020-09-03
Vajon hova tűnt a svéd második hullám? Sok vita folyt és részben

A maszkok hatékonysága a fertőzések megelőzésében és lassításában
2020-08-24
Körbejártuk a maszkok hatékonyságával kapcsolatos tudományos

Csak óvatosan a "karizmatikus" paleo bloggerekkel! Loren Cordain professzor is megelégelte a képzetlen, önjelölt paleo tanácsadók ámokfutását

 

Emlékeztek még Lordain Cordain Professzorra? Akinek esetleg kimaradt ez a mozzanat: Ő a paleo mozgalom eindítója, az első paleo oldal (thepaleodiet.com) létrehozója, a Colorado Egyetem egészségtudomány professzora, tudományos cikkek és könyvek sokaságának szerzője. Életműve a paleolit táplálkozás. 

 

Loren Cordain: Charismatic paleo bloggers: rigorous caution required c. cikkének fordítása

Fordítás: dr. Clemens Zsófia


A paleotársadalom legismertebb személyiségei között meglepően kevés szakmabelit, hozzáértéssel rendelkező valódi kutatót találunk. Az önjelölt személyek újabban több százezer követőre vannak hatással tudományosan soha nem igazolt ötleteléseikkel, és a tudományos szakirodalom, finoman szólva, korlátozott ismeretével.

Legtöbbjüknek fogalma sincs a tudományról, és csak a legszükségesebbeket értik abból, amiről másoknak beszélnek. Valójában a leghalványabb fogalmuk sincs azokról a tudományos módszerekről, amelyeket a vizsgálatokban alkalmaznak, holott ezek ismerete nélkül semmilyen vizsgálati eredmény nem értelmezhető.

A mostanság befolyásos paleo bloggerek egyike se rendelkezik saját tudományos munkával, vagyis semmilyen saját tudományos teljesítményük nincs, se a paleolit étrenden belül, se más tudományos területen. Így az általuk írt paleoblogok saját tudományos eredményt sem tartalmaznak, mivel szakmai előélet híján, ilyesmivel nem is rendelkezhetnek.

Sajnos ezek a bloggerek bármiről véleményt formálhatnak, ami csak eszükbe jut a paleolit étrendről, anélkül, hogy különösebben utánajárnának vagy ellenőriznék az állításaikat.

 

A PEER REVIEW

Mi is a különbség a valódi tudományos kutató és a karizmatikus paleo blogger közötti? A leglényegesebb, hogy az előbbinek először a tudományos közösség előtt kell igazolni és megvédeni tudományos eredményeit, mielőtt azok közlésre kerünének. Ezt a folyamatot nevezik peer review-nak vagyis szakmai bírálatnaknak. A peer review természetesen nem csalhatatlan, és egyáltalán nem mindig garancia egy adott vizsgálat vagy egy adott következtetés helyességére. A szakmai bírálat ugyanakkor alkalmas arra, hogy az adott terület tudományos módszertanban jártas szakemberei megvizsgálhassák egy adott vizsgálat tudományos értékeit.

A valódi kutatókkal ellentétben a karizmatikus önjelölteknek igen korátozott de méginkább semmilyen ismerete nincs a tudományos kutatás módszertanáról és azokról a statisztikai módszerekről, amelyek eldöntik, hogy miképpen kell helyesen értelmezni a kutatási eredményeket. Ilyen korlátok hiányában nyugodt lelkiismerettel és büszkén hirdetik saját ötleteiket.

 

A KUTATÁSI MÓDSZERTAN ÉS A STATISZTIKA

1981-ben szereztem doktori fokoztot az Utah Egyetem Egészségtudomány szakán. A doktorátus megszerzésének egyik feltétele volt, a kurzusok elvégzése mellett, a saját kutatási terv megvalósítása és a doktori disszertáció megírása. A kurzusaim között voltak olyanok, amelyek kifejezetten a statisztikai módszerekkel foglalkozott, olyanok, amelyek a kísérleti elrendezésekkel, és olyanok is, amelyek számítógépes adatfeldolgozással foglalkoztak. Ezek az órák nem a szórakozásról szóltak, többségük elvégzése komoly erőfeszítést kívánt. De az ezeken az órákon megszerzett ismeretek nélkül most fogalmam se lenne a kutatástervezésről, statisztikai elemzésről, és még a légzésélettan területén végzett doktori kutatómunkámat se tudtam volna megírni.

Amikor az egyetemen a kétéves kísérletem végére értem, megírtam a disszertációmat, megvédtem a doktori munkámat, megkönnyebbülten sóhajtottam fel. Abban a tévhitben voltam, hogy többé nem kell ezeken a megpróbáltatásokon keresztülmennem. Tévedtem! Abban az időben még nem tudtam, hogy az a tudást, amit a PhD képzésem során szereztem, soha nem fogom elveszíteni, és hogy ezt a tudás a következő 32 évben mekkora segítségemre lesz.

Azt mondják, a legjobb módja annak, hogy egy tudást a lehető legjobban elsajátítsunk, az az hogy, kezdjük el másoknak tanítani. 1981 őszén, a Colorado Stata University egyetemen frissen végzettként kezdtem kutatásmódszertant és statisztikát tanítani a graduális és posztgraduális képzésben. Ezeket a tárgyakat a következő 32 éven keresztül tanítottam, miközben folyamatosan fejlesztettem a saját képességeimet és erre öszönöztem a diákjaimat is. Pályám során egyre többre értékeltem a tudománynak ezeket az eszközeit, és későbbiekben mint számos tudományos folyóirat lektora, ezen a területen is alkalmaztam ezeket.

„Use it or lose it”, azaz, ha használsz egy képességet, nem fogod elveszíteni. A karizmatikus bloggerek ezeket a képességeknek soha nem voltak a birtokában így nem is gyakorolhatták őket. Így a paleolit étrenddel kapcsolatos magyarázataikkal és kijelenéseikkel mindig legyenek fenntartásaink!

Az alábbi felsorolás olyan kutatásmódszertannal és statisztikával kapcsolatos kulcsfogalmakat tartalmaz, amelyre szinte bárki tud értelmezni, aki kutatói háttérrel rendelkezik. Viszont erős a gyanum, hogy az Önök által követett kedvenc karizmatikus paleo bloggernek fogalma sincs ezen fogalmak jelentéséről. Ezeknek a fogalmaknak az ismerete ugyanakkor elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki értelmezni tudja azt, amit a tudományos szakirodalomban olvas.

 


KÉRDÉSEK/FOGALMAK (melyek alkalmasak eldönteni, hogy valódi vagy önjelölt tudóssal állunk szemben) 

 

1. Mi a statisztikai power és hogyan befolyásolja a hipotézisek tesztelését?
2. Mi a nullhipotézis? Megerősíteni kell vagy elvetni, és mért van ennek jelentősége?
3. Mi az a kétoldali statisztikai teszt? És hogyan befolyásolja az alfát, és a hipotézis tesztelést?
4. Mi a kapcsolat az alfa (elsőfajú statisztikai hiba) és a béta (másodfajú statisztikai hiba) között, és a minta nagysága (n) hogyan befolyásolja a hipotézisvizsgálatot?
5. Mért fontos a minta nagysága, amikor egy vizsgálat külső és belső validitását vizsgáljuk?
6. Mit jelent az adatok négy szintje, és ez hogyan befolyásolja a választandó statisztikai próba típusát?
7. Mikor használjuk az ismételt ANOVA tesztet, és mért ne használjuk a többszörös t-tesztet a többszörös összehasonlításokban?
8. Mi a különbség a paraméteres és nem paraméteres statisztikai tesztek között?
9. Előfordulhat-e hogy a standard deviáció nagyobb mint az átlag? Hogy értelmezzük a nagy standard deviációt alacsony elemszám mellett?
10. Mikor használjuk a standard hibát (SEM) a standard deviáció helyett?
11. Mi a helyzet akkor, amikor egyre több változót viszünk be a stepwise többszörös reggresszió analízisba, és ez hogyan hat az „R”-re és a „p”-re? És ennek mért van jelentősége?
12. Hogyan kell használni a parciális korreláció analízist több változó esetén?


JÓ-JÓ, MOST MÁR ELÉG!

Talán már értik, mit szeretnék mondani: A laikus olvasók többsége egyetlen fenti kérdésre se tudna válaszolni. Ahogy kedvenc karizmatikus bloggerünk se tudná megválaszolni ezeket a kérdéseket, mivel ez a tudás teljes mértékben hiányzik az eszköztárukból.

Ezen ismeretek nélkül a karizmatikus paleo blogger teljességgel képtelen értelmezni azokat a részleteket, limitációkat és esetleges csúsztatásokat, amelyek előfordulhatnak az általuk olvasott cikkekben. Így tanácsaik és kinyilatkoztatásaik jobb esetben hiányosak, rosszabb esetben teljes képtelenségek.

 

OK-OKOZAT

A táplálkozástudósok számára a legnagyobb kihívás az ok-okozati kapcsolat megállapítása, akkor amikor ajánlásokat tesznek arról, hogy bizonyos ételeket fogyasszunk-e vagy sem, annak érdekében, hogy megelőzzük egy adott betegség kialakulását. Az 1. ábra azt mutatja, milyen vizsgálattípusokkal állapítható meg az ok-okozati összefüggés az étrend és a betegség között.

 

1. ábra: az étrend és a betegség közötti ok-okozati összefüggés megállapítása a különböző típusú vizsgálatokkal

 

Önmagában egyetlen vizsgálattípus se alkalmas arra, hogy ok-okozati összefüggést lehessen megállapítani vele. A megfigyeléses-epidemiológiai vizsgálatok csak a kapcsolat megállapítására alkalmasak, és gyakran ellentmondó eredményre vezetnek. Nem alkalmasok arra, hogy egyértelműen eldöntsék egy hipotézis helyességét.

Például, a magas állati fehérje fogyasztást öszefüggésbe hozták az alacsonyabb szívbetegség előfordulással a Nővérek Egészsége nevű vizsgálatban. Egy másik vizsgálat, amelyben vidéken élő kínaikakat vizsgáltak, pont az ellenkezőjét találta a szívbetegség markereivel és a húsfogyasztással kapcsolatban. Ezek a megfigyeléses-epidemiológiai vizsgálatok csakis két változó között fennálló kapcsolatát tudják megerősíteni, az ok-okozati összefüggést nem.

Egy másik példa: New Yorkban erős az összefüggés az épülettüzek nagysága és a tűzoltóautók száma között, de ebből még nem következik, hogy a tűzoltóautók okoznák a nagyobb tüzeket. Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani az ok-okozati kapcsolatot egy étrend és egy betegség között a megfigyeléses-epidemiológiai típusú evidenciánál többre van szükség. Olyasmire is szükség van, amit biológiai plauzibilitásnak neveznek, ami azt jelenti, hogy szövettani, állatkísérletes és humán vizsgálatok is alátámasztják az oko-okozati kapcsolatot. Ha a megfigyeléses-epidemiológiai vizsgálatok eredményét a biológiai plauzibilitás vizsgálatok, esetleg randomizált kontrollált vizsgálatok is alátámasztják, akkor már igen valószínű z ok-okozati összefüggés. A karizmatikus paleo bloggerek sajnos egyáltalán nem ismerik ezeket az alapvető kutatásmódszertani eveket, így gyakran félrecsúsznk az értelmezéssel.

 


ÖSSZEGZÉS

Az utóbbi öt évben a paleolit étrend fogalma egy hétköznapi háztartási koncepcióvá alakult, amit emberek milliói ismernek, és ami pozitívan befolyásolta ezeknek az embereknek az életét. Ugyanakkor a paleolit étrend, amelynek gyökerei egyértelműen a tudományban vannak, jelentősen kilúgozódott, köszönhetően nagyrészt a karizmatikus paleo bloggereknek, akik saját, nem tényeken alapuló elképzeléseiket-vágyaikat vetítették a paleo étrendbe, a paleolit étrend tudományos irodalmának ismerete nélkül.

Ha az Ön kedvenc karizmatikus paleo bloggere a következőket ajánlja, azt javaslom járjon utána a táplákozástudományi tényeknek, és gondolja át, hogy valóban a paleo étrend „szakértőjéről” van-e szó.

• A tejtermékek részét képezhetik a modern ember paleo étrendjének
• A hüvelyesek tápláló ételek, fogyaszuk őket rendszeresen
• A modern paleo étrend nem képzelhető el a táplálékkiegészítők nélkül. Különösképpen, ha a kedvenc karizmatikus paleo bloggere által kitalált táplálékkiegészítő kutyulékról van szó.
• A D-vitamin feltétlenül pótolnunk kell, mivel zárt térben éljük az életünket

 

Loren Cordain, PhD, Professor Emeritus

 

Kapcsolódó cikk:
A magyar paleo 7 éve
Kész átverés. A hülyeség aszimmetriája, avagy Brandolini törvénye. Paleolit sarlatánságok.

 

A Paleomedicina kiegészítése: Lássuk be, ezeknek az amerikai karizmatikus paleo bloggereknek az ötletei egész lightosak a magyar önjelölt paleo bloggerekéhez képest. Egy cikksorozatot indítottunk, amelyben a magyar karizmatikus bloggerek észbontó ötleteiből válogatunk. Természetesen nem célunk a személyes bántás, de szeretnénk katalizálni a folyamatot, amelyben a magyarországi paleo visszatér a tudományos alapjaihoz.

A valódi és áltudományos módszerek megkülönböztetésén életek múlhatnak!

 

A Paleomedicina munkacsoport kizárólag tudományos alapon végzi a tevékenységét. Semmilyen természetgyógyászati módszert nem használunk, ezektől elhatárolódunk. A Paleomedicina által képviselt irányzat, az evolúciós orvoslás, a valódi tudomány része. Nemzetközi orvosi szakfolyóiratokban megjelent közleményeinket itt olvashatják.

 

2016-12-31


RENDELÉSEK


Rendeléseinken és rehabilitációs intézményünkben krónikus belgyógyászati betegségek táplálkozásterápiájával foglalkozunk.

Ilyen betegségek a cukorbetegség minden típusa,különböző autoimmun betegségek, mint a Crohn betegség, vagy a rheumatoid arthritis. De ide tartozik az érelmeszesedés is.

Olyan szakemberekkel dolgozunk, akik kiemelkedő eredményességűek és nagy tapasztalattal rendelkeznek az epilepszia és daganatos betegségek kezelésében is.Komplex rehabilitációt kínálunk a diagnosztikától a végleges gyógyulásig.

Amennyiben szeretne bejelentkezni, kérni fogjuk Öntől az orvosi dokumentációját. Ezt elküldheti nekünk postai úton és elektronikus formában is. Csak ennek birtokában van módunk időpontot egyeztetni Önnel.

A paleo-ketogén étrend alkalmazásával számos krónikus belgyógyászati betegség véglegesen meggyógyítható. A daganatos betegségek esetében pedig olyan lehetőség nyílik meg a betegek előtt, ami a hagyományos daganatkezelés mellett nem.

Nemzetközi megítélés szerint is mi vagyunk az egyetlen orvos-kutató csapat az orvoslásban, amely a táplálkozásintervenció módszerével látványos és életmentő eredményeket tudunk elérni, gyógyíthatatlannak gondolt betegségekben. Ugyanakkor a mi szakértelmünk csak és kizárólag az Ön következetes és mindenre kiterjedő együttműködésével párosulva vezethet eredményre. Mi szeretünk tökéletes és hatékony munkát végezni ezért:

Pácienseink gyógyítását a minél tökéletesebb eredmény érdekében csak 2 hetes orvosi és étrendi követéses program keretében vállaljuk. A program díja magában foglalja az első orvosi vizit, a kéthetes étrendi követés (étrendi tanácsadónkkal, mintaétrenddel és segítő anyagokkal), valamint a folyamatot lezáró kontroll vizit díját is. Az első és a kontroll vizit történhet személyesen és skype formában is. A 2 hetes követés során munkatársunk telefonon, skype-on illetve emailben állnak a páciensek rendelkezésére. A díjat minden esetben még az első vizit előtt kérjük befizetni, díjbekérő ellenében.

A teljes program (első konzultáció, 2 hetes követés, és záró konzultáció) díja 128.000 Ft.

Amennyiben bármilyen okból a kéthetes követés Önnek nem elég, további két hét követésben vehet részt, aminek díja: 62.000 Ft

Már meglévő pácienseinknek az online vagy személyes kontroll vizit díja: 22.000 Ft Ft.

Konzultáció orvosoknak, dietetikusoknak és más szakembereknek 3x90 perc 320.000 Ft.

Rehabilitációs ellátásunk során a napi díj 65.000 Ft, mely tartalmazza a hotelszolgáltatást, a teljes ellátást és az orvosi költséget is.

Diagnosztikai vizsgálataink (MR, CT, ultrahang, másodvélemények) díja az ellátó intézménytől, az együttműködő orvostól is függ. Ezzel kapcsolatban esetileg tudjuk meghatározni díjainkat.

Magyarországon az Áteresztő Bél Szindróma (ÁBSZ) közvetlen mérését elsőként és jelenleg kizárólag a Paleomedicina Hungary végzi. Ennek díja 46.500 Ft, melyet minden esetben a tesztanyag kiküldése előtt kérjük átutalni kiállított számlánk ellenében a következő bankszámlaszámra: Paleomedicina Hungary, CIB Bank: 10700598­68451671­55700009